sync_cargo

SYNC CARGO

\ 1 хайрцаг 5000JPY-р!/
Гуравхан 7 хоногийн дотор
Улаанбаатарт хүргэх боломжтой !!

1.Интернетээр захиалга өгөх
2.Ачааг очиж авах
2'.ачааг өөрөө хүргэж ирэх
3.агуулахад ирэх/хэмжээг шалгах
4.нэхэмжлэл/төлбөр төлөх
3.Тээвэрлэлт
6.хүлээн авах